§ Bút đo nhiệt độ TMTP 200Ex »

Các thiết kế cho bút đo nhiệt độ TMTP 200Ex:


- Màn hình tinh thể lỏng, dễ đọc
- Độ phân giải 1°C/°F. Dãy nhiệt độ đo được -40°C đến 200°C
- Chức năng tự động tắc, độ chính xác ở 1°C đến 25°C
- Thời gian cho kết quả 5.5 giây.
§ Dụng cụ đo nhiệt độ TKTL »

Các thiết kế cho dụng cụ TKTL:


- Đo tiếp xúc.
- Đo không tiếp xúc
- Dãy nhiệt độ làm việc: -60°C đến 625°C (TKTL 10 và TKTL 20),-64°C đến 1400°C (TKTL 30)
§ Dụng cụ hiển thị hình ảnh nhiệt và ảnh thật TKTI »

Các thiết kế cho dụng cụ TKTI:


- Có khả năng lưu ảnh nhiệt và ảnh thật đồng thời.
- Dãy nhiệt độ làm việc: -10°C đến 250°C
- Chương trình xử lý hình ảnh nhiệt và viết báo cáo tiên tiến.