§ Bánh đai dùng cho dây đai thang »

Các thiết kế cho bánh đai dùng cho dây đai thang:


- Bánh đai dùng cho dây đai thang thường A,B,C...
- Bánh đai dùng cho dây đai thang cải tiến SPA, SPB, SPC
- Bánh đai dùng cho dây đai thang bảng hẹp 3V, 5V, 8V
- Bánh đai dùng cho dây đai thang có dạng một rãnh, hai rãnh,...


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, lắp cùng ống lót côn .
§ Bánh đai dùng cho dây đai đồng bộ »

Các thiết kế cho bánh đai dùng cho dây đai đồng bộ:


- Bánh đai dùng cho dây đai đồng bộ hệ inch L, H
- Bánh đai dùng cho dây đai đồng bộ dạng HiTD 3M, 5M, 8M, 14M
- Bánh đai dùng cho dây đai đồng bộ hệ mét T2.5, T5, T10..
- Bánh đai dùng cho dây đai thang dạng lỗ thẳng RSB(lỗ chờ, chưa gia công) hoặc lỗ côn TB(lắp cùng ống lót côn)


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt .