§ Bộ ống lót rút »

Các thiết kế cho ống lót rút:


- Bộ ống lót rút hệ mét không có rãnh dẫn dầu H..
- Bộ ống lót rút hệ mét có rãnh dẫn dầu OH..H
- Bộ ống lót rút hệ inch HE


- Đặc điểm đặt hàng: Dễ dàng tháo lắp.
§ Bộ ống lót đẩy »

Các thiết kế cho ống lót đẩy:


- Bộ ống lót rút hệ mét không có rãnh dẫn dầu AH,AHX..
- Bộ ống lót rút hệ mét có rãnh dẫn dầu AOH, AOHX


- Đặc điểm đặt hàng: Dễ dàng tháo lắp.