§ Ống lót côn (dùng cho Puli và đĩa xích) »

Các thiết kế cho ống lót côn:


- Ống lót côn có lỗ hệ mét và rãnh then
- Ống lót côn có lỗ hệ inch và rãnh then
- Ống lót côn có dạng TB
- Ống lót côn có dạng FX


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, dễ lắp đặt.
§ Ống trung gian (làm trung gian giữa ống lót côn với puli hoặc đĩa xích) »

Các thiết kế cho ống lót trung gian:


- Ống trung gian ghép hàn W, WH, WM
- Ống lót trung gian ghép bằng bulong hoặc ống nối(PHH TBA...): BF, SM


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, dễ lắp đặt.