§ Gối dạng SY »

Các thiết kế cho gối dạng SY:

- Gối dùng cho ngành công nghiệp
- Gối dùng cho ngành thực phẩm
- Gối có thiết kế bằng thép không gỉ
- Gối mạ kẽm

Đặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng
§ Gối dạng FY »

Các thiết kế cho gối dạng FY:

- Gối dùng cho ngành công nghiệp
- Gối dùng cho ngành thực phẩm
- Gối có thiết kế bằng thép không gỉ
- Gối mạ kẽm

Đặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng
§ Gối dạng TU »

Các thiết kế cho gối dạng TU:

- Gối dùng cho ngành công nghiệp
- Gối dùng cho ngành thực phẩm
- Gối có thiết kế bằng thép không gỉ
- Gối mạ kẽm

Đặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng
§ Gối dạng hai nửa thông dụng SNL »

Các thiết kế cho gối dạng hai nửa:

- Gối dùng cho ngành công nghiệpĐặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng
§ Gối dạng hai nửa cải tiến SE »

Các thiết kế cho gối dạng hai nửa:

- Gối dùng cho ngành công nghiệpĐặc điểm chung: Tiện ích, dễ sử dụng
§ Các phụ kiện kèm theo gối hai nửa »

Các thiết kế cho phụ kiện:

- Phe định vị vòng bi FRB
- Phớt định vị vòng bi TSN
- Khoá chặn vòng bi KM, MB ( trường hợp vòng bi sử dụng ống lót)


Đặc điểm chung: Hổ trợ việc định vị vòng bo trong gối hai nửa