§ Đĩa xích hệ mét dùng cho xích ISO/BS (PHS xxB-xB..) »

Các thiết kế cho đĩa xích hệ mét:


- Đĩa xích kiểu A, kiểu B
- Đĩa xích một dãy, hai dãy,.....
- Đĩa xích có lỗ chưa gia công
- Đĩa xích có lỗ đã gia công


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, lắp cùng ống lót côn.
§ Đĩa xích dùng cho xích ANSI (hệ inch, PHS xx-xB..) »

Các thiết kế cho đĩa xích dùng cho xích ANSI:


- Đĩa xích kiểu A, kiểu B
- Đĩa xích một dãy, hai dãy,.....
- Đĩa xích có lỗ chưa gia công
- Đĩa xích có lỗ đã gia công


Đặc điểm chung: Tuổi thọ cao, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, lắp cùng ống lót côn.